default logo

Kommande vecka består av omfattande renoveringar i Ekerum, renoveringar i: Sönnerborg/Strandskogen/Kolstad, nybygge i Kolstad, omklädningsrum åt Kalmar HC, tillbyggnad på Dovrestigen och tillbyggnad samt garage i Kläppinge. Helgen består av stor julfest för personal med familjer m.fl.