default logo

Kommande vecka är vi nästan fulltaliga igen och jobbar på med husen i Strandtorp/Kroken, markarbete i Lerkaka, köksrenovering och uterum i Kalmar, lada ombyggnad i Södra bäck, restaureringsarbete av stenhus i Lilla Frö och vi färdigställer arbete i Torslunda, Löt och Petgärde.