default logo

Nu är det december och vinter på riktigt! Vi jobbar på den sista tiden innan jul med nybyggen i Kleva, Kroken, Strandtorp och Lerkaka. Restaureringsarbeten fortsätter i Lilla Frö och Lerkaka. Markarbete utförs i Strandtorp och Djupvik. Diverse övrigt både litet och stort ikring!