default logo

Mark och grund arbeten är pågående i Sandvik, Hunderum och Lundebytorp. Invändigt arbete fortsätter i våra nybygge i Rälla, Sandvik, Köpingsvik och Byxelkrok. Renoverings arbetena (kök/badrum) utförs i Möckleby, Rälla, Ekerum och Kolstad.