default logo

Nästa vecka är det mkt fokus på de större jobben såsom nybygget i Lerkaka, mark till nybygge i Färjestaden, omfattande restaureringar i både Lilla Frö & Lerkaka. Mindre arbeten med arbete i Åstad & de pågående arbetena i Ekerum. Grunden för fritidshuset i Törneby tar form m.m.