default logo

Mark och grundarbete pågår i Stora Rör, Kolstad och Rälla inför nya fritidshus m.m. Badrums renoveringar pågår i Ekerum, Löttorp och Petgärde. Större avslut invändigt på de 2 fritidshusen i Köpingsvik. Stomme och takstolar på nytt hus i Stora Rör m.m.