default logo

Då kör vi på som vanligt och veckan kommer bestå av grund/mark arbeten i Bjärby, Salomonstorp, Kroken & Kläppinge. Takbyte i Gärdslösa & på Ramsättravägen. Avyttringsarbete i Runstensskola, avslut kring nybygge i både Kroken och i Rälla samt en glasveranda i Borgehage.