default logo

Nu är alla i arbete igen och vi kämpar på i värmen med bland annat villorna i Sandvik, Köpingsvik och Rälla. Vi jobbar även vidare med en altan i Dalby, markarbeten i Köpingsviks Tall för kommande tillbyggnad och utbyggnad av fritidshus i Gärdslösa stugområde m.m.