default logo

Då kör vi igång full vecka med ett friggebodsbygge, nyproduktion fortsätter i Köpingsvik och Gärdslösa, ett takbyte i Eriksberg, markarbete för garage i Stora rör, uppstart med nya renoveringar i Ekerums Golfby, och utbygge i Melösa och Holmetorp.