default logo

Nästa vecka kommer många av oss vara engagerade i Expandia montage i Kosta & Halltorp, vi kommer även montera ett nytt Varianthus i suterräng modell i Räpplinge Strandtorp, fortsättning av nybyggena åt Varianthus i norr & söder samt mindre arbeten i form av kök, fasadbyte m.m.