default logo

Ännu en kort vecka med nationaldagen mitt i! Vi jobbar med våra nybyggen i Hunderum, Lofta och Sandvik. Restaureringen i Lilla Frö fortskrider och en ny Attefall uppförs Gärdslösa. Tillbyggnaden i Hörninge blir klar för måleri på insidan & renoveringsarbete i Rälla fortsätter.