default logo

Kommande vecka blir lite avhuggen med nationaldagen på tisdag. Övrigt tid lägger vi på ett nymontage av fritidshus i Egby från Varianthus, pool arbete i Mellösa, avslut av restaureringen i Lilla Frö, fortsättning med inv. arb. i nybygget i Färjestaden samt div. övrigt smått & gott