default logo

Villa Sandvik fortsätter med limträ & stål konstruktioner, invändig fokus på de två husen i Stora Rör i form av undertak, fönster & skivor. Mark: Grund & dike i Djurstadtorp sen blir det avlopp i Löt. Takarbete i Borgholm & Bredsättra är pågående. m.m.