default logo

Vi fortsätter med restaureringsarbetet i Högby Fyr, avslutar carport bygget i Färjestaden, lägger nya VA matningar till nybygget i Sandvik, avslutar Expandia i Kalmar, fortsätter med nybyggena i Köpingsvik och Egby samt diverse övrigt i Långlöt, Störlinge, Löttorp och Lilla Frö.