default logo

Kalmar ishall projektet är nu klart, full fokus på Ölands jobben med bland annat: Renovering i Strandskogen, ombyggnad i Kolstad, forts. med 4 husgrunder i Rälla, större utbyggnad i Kläppinge, fortsättning i Tryggestad ridhus, omfattande renovering hos Ölands glass och Ekerums golfby.