default logo

Lite avbruten vecka men följande skall hinnas med: Avslut av uterum i Löttorp, uppstart av takbyte i Dalby, uppstart stenläggningar i Ekerum, fortsättning med nybygge i Stora Rör och Rälla, altaner i Köpingsvik och Stora Rör samt schakt i Norrby och Egby.