default logo

Snön fortsätter att vräka ner, det håller 3 av grabbarn igång med plogning. I övrigt fortsätter vi med tillbyggnaden i Rälla, fritidshuset i Stora Rör, förberedande arbete med flytt av en stuga, plint gjutningar till 2 nya hus i Stora Rör och renovering i Kalmar ishall åt Expandia.