default logo

Uppstart av nytt hus i Djupvik, de 2 fritidshusen i Köpingsvik kläds med panel, renoveringarna i Öj kroken fortsätter, Ekerum renoveringarna är påbörjade och kommer fortlöpa till påsk, markarbeten för nybygge i Stora rör är igång och vi utför lite mindre arbeten på Gärdslösa skola.