default logo

En härlig ledighet är över och vi blickar nu framåt med b la. nya omklädningsrum åt Kalmar HC & ombyggnationer åt Tryggestad ridhus. Om/tillbyggnader i Lofta, Strandskogen, Kläppinge, Kolstad och Dovreviken. Mark/gräv och röjningsarbete för 4 nya hus i Rälla.