default logo

Skördefest helg och sen oktober! Vi avslutar Expandia, påbörjar större tillbyggnad i Köpingsvik, fortsätter med utbygget i Störlinge, start av renovering i Gärdslösa, nybygge forts. i Sandvik och Rälla, mark/grund arbeten fortsätter i Kolstad, Sättra och Rälla.