default logo

Ny större renovering drar igång i Öj, fritidshuset i Egby avslutas och besiktigas, tak i Sörby Tall påbörjas, tillbyggnaden i Köpingsvik fortsätter med invändiga arbeten, markarbeten för nybygge i Stora Rör påbörjas och vi fortsätter med de 2 nybyggena i Köpingsvik m.m.