default logo

Nu tar vi nya friska tag i arbetena som väntar, 2/3 av styrkan är igång och nästa vecka är vi alla igång igen… Vi hälsar Magnus Nilsson välkommen till oss som är nyanställd från och med den 11/8, han kommer att komplettera oss väl i företaget.