default logo

Vi avslutar nybyggena i Sandvik och Lofta inför överlämnade. Uppstart av rivning inför nybygge och stomme till Villa. Det pågår takbyte i Gärdslösa & Gillsby. På Åkerboskolan hjälper vi Expandia & kommunen att komma i ordning med de tillfälliga lokalerna.