default logo

I veckan har vi ett nytt Expandia projekt i Nybro, fortsätter renovering av lada i Spjutterum, nybygget i Strandtorp löper vidare med invändiga arbeten, mark och grundarbeten i Kleva för kommande nybygge med garage fortsätter samt diverse renoveringar runt om.