default logo

Nytt Expandia montage på Kalmarssunds skolan där några av oss kommer ha fullt upp, markarbeten till utbyggnad i Köpingsvik & nybyggnation i Sandvik pågår, takarbetet på Högby prästgård fortsätter, grundarbete till fritidshus (2 st.) i Köpingsvik & tillbyggnad i Djupvik m.m.