default logo

Vi avslutar månaden med fortsättning invändigt i våra nybyggen i både Rälla Tall och i Sandvik, tillbyggnaden i Kolstad förbereds för lösull och skivor, omfattande renovering av stuga i Egby pågår, stenläggningen i Högtomta avslutas, takläggning på utbyggnad i Köpingsvik utförs m.m.