default logo

Nästa vecka blir det månadsskifte och vi jobbar på med takarbeten i Högby och Törnbotten, mark och grundarbeten i Köpingsvik för 2 tillkommande fritidshus, invändiga arbeten i fritidshus i Egby, vi avslutar uterum/altan bygge på Björkenäs och påbörjar en ny utbyggnad i Köpingsvik.