default logo

Denna vecka slutför vi en hel del mindre arbeten men fortsätter även med utv. panel på båda husen i Stora Rör, muraren börjar med det nya huset på Landborgskanten i Rälla, vi gör ett stort steg i Solhyddan med flytt av stugor inom området, uterum i Allsjöbodar m.m.