default logo

Vi avslutar månaden med gjutning av platta för utbyggnad i Köpingsvik, fortsättning med villorna i Rälla och Sandvik, utbyggnader i Störlinge och Gärdslösa, tak läggning på nybygge i Köpingsvik, markarbete i Kalmar åt PEAB samt diverse mindre arbeten.