default logo

Månadsavslut via uppstart av utbyggnad i Rälla av pulpet modell, inv. arbeten i fritidshuset i Stora Rör, avslutning av Köpingsvik husen, inv. renoveringar i Kolstad fortsätter, nya undertak i Gärdslösa, renovering i Törbotten samt markarbeten i Sättra, Dyestad och Rälla.