default logo

Vi går mot juni och pågående är invända arbeten i nybyggena i Lofta och Sandvik. Vi avslutar utbyggnaden i Lundebytorp och Ekerum renoveringarna. Pool arbetena avslutas i Sandby och på Landborgskanten. Tillbyggnaden i Köpingsvik och andra mindre pågående arbete fortskrider.