default logo

Vi avslutar månaden med montering av Villa Myrinder i Färjestaden på onsdag, markarbeten till ny villa i Eriksöre, tak arbete på nytt garage i Djupvik, köksmontering i Borgholm, restaurering i Lerkaka med nya undertak, stenläggning och mark arbeten i Ekerum m.m.