default logo

Vi avslutar november med vidare byggnationer av husen i Kleva, Lerkaka, Strandtorp & Byxelkrok. Mark & grundarbete i Frö, Djupvik & Sandvik. Ekerums Golfby i ett 10 tal olika hus med olika renoveringar. Övriga mindre renoverings arbeten i Gärdslösa, Borgholm & Föra.