default logo

Inför kommande Skördefest sysselsätter vi oss med grundarbete i Kolstad och Sättra, pool byggnation i Rälla, fortsättning med villorna i Sandvik och Rälla, takbyte i Högtomta, nybygge av garage på Stensö i Kalmar samt fortsättning med Expandia i Rinkabyholm.