default logo

Nedräkning på allvar, julen är nära: Vi kör på med utbyggen i Sättra, Dyestad & Ramsättra. Renoveringar i Melösa, Petgärde, Störlinge och Löt. Bostadsanpassningarna skall vara avslutade i kommunen. Efter fredag tar vi julledigt och innan dess skall allt lovat vara avslutat!