default logo

Nedräkning till den berömda skördefesten! Vi fyller kommande vecka med stomresning på lösvirkesvilla i Kolstad, dränering arbete i Haglunda, restaureringsarbete i Bägby, tillbyggnad i Löt och Tjusby samt en hel del andra mindre uppdrag runt om. Vi önskar en trevlig helg…