default logo

Vi kommer under denna vecka jobba med ett uterum i Algutsrum, markarbeten i Dyestad, tillbyggnaden i Rälla, toalett renovering i Gärdslösa, renoveringar i Kolstad och flytt av ett torp mellan 2 fastigheter i Rälla stugområde. Jag vill även passa på att hälsa Alex välkommen tillbaka!