default logo

Halva firman drar till Nordbygg och nästa vecka kör vi på med Expandia i Rälla, mark i Strandtorp, grund till Varianthus, Jabo stuga i Sörby, tak/kupor i Sättra, omfattnade renovering/tillbyggnad i Bredsättra, avslut uterum i Rönnerum m.m.