default logo

Nästan full styrka efter påsk ledigheter, uppdaterar texten inom kort!