default logo

Vi jobbar på med tillbyggnaderna i Köpingsvik och Lundebytorp. Vi avslutar nybygget och uterummet i Köpingsvik. Pool byggnationer x2 i Sandby pågår. Fritidshusen i Hunderum och Egby fortsätter i olika stadier, samt mindre arbeten runt ikring på ön!