default logo

Den har fyllts med tak arbete, renoveringar på Solidens slott, Ekerums Golfby, Nybygge x 2, Tillbygge x2 m.m. Kommande vecka skall nybygge fortsätta och tillbygge likaså. Renoveringar och tak på olika håll avslutas och påbörjas.