default logo

Kommande vecka är det slutspurt på Värsåsvillan i Lofta, inv. arbeten i Stora rör nybygget, gipsning av väggar och tak i Varianthuset i söder, grundarbete i Strandtorp, restaureringsarbetet i Djupvik fortsätter samt diverse renoveringar i kring m.m.