default logo

Denna veckan drar ett par nya projekt igång: Rivning av hus i Egby för kommande nybygge, mark till nytt hus i Törneby samt våra pågående projekt från Kleva (nybygge)/Lilla Frö (restaurering) i söder till kroken (nybygge) i norr. Däremellan flera andra både små och stora arbeten.