default logo

Vi jobbar på med renoveringar på OKQ8 i Borgholm. Vi fortsätter med invändiga arbeten i våra pågående nybyggen: Sandvik, Kroken, Köpingsvik och Rälla. Mark och grundarbeten fortsätter i Kolstad och Hunderum. Övrigt pågående i Lilla Frö, Hörninge och Köpingsvik.