default logo

Kommande vecka är det mark/grund fokus på de 2 nybyggena i Köpingsvik. Vi fortsätter även med utbygget i Störlinge, tak arbete i Algutsrum, fritidshuset i Egby, tak arbete i Högby samt mindre arbeten i Lilla Frö, Borgholm, Rosenborg och Ekerums golfby.