default logo

Vi avslutar takarbete i Borgehage och altan i Dalby . Vi hjälper PEAB under veckan med markåterställning.  Vi gör diverse renoveringar åt Svenska Kyrkan under veckan, utbyggnader i Störlinge och Gärdslösa fortsätter samt nybyggena i Rälla, Sandvik och Köpingsvik m.m.