default logo

Vi hjälper Expandia att få ordning på modulbyggnaderna till Åkerbo skolan inkl. demontering i Kalmar. I övrigt fortsätter vi med nybygget i Kläppinge, stenläggning i Färjestaden, restaureringsarbete i Lilla frö, fönsterbyte i Borgholm och takbyte i Gillsby.