default logo

Åkerbo skolan skall bli klar med Expandia, lösvirkes villorna i Borgholm och Kläppinge fortsätter, mark och rivning inför nya hus pågår i Vannborga och Strandtorp, diverse takbyte och renoveringsarbeten pågår i övrigt.