default logo

Under kommande vecka utför vi ett nytt Exandia modul montage, i Gärdslösa. Nybygge i Bjärby, Kläppinge och Salomonstorp fortsätter. Totalrenovering i Wannborga, takarbete i Tjusby och Kalkstad, ett uterum i Kåtorp samt diverse mindre jobb runt om skall hinnas med!