default logo

Invändiga arbete i våra nybyggen i Sandvik, Rälla, Köpingsvik och Kroken fortsätter. Vi avslutar OKQ8 renoveringarna i Borgholm. Mark och grund arbeten i Hunderum fortsätter inför nybygge. Tillbyggnad av Ölands Glass påbörjas samt diverse övrigt.